De toekomst van energie is opslag

Als er één markt is die niet stil staat is het de markt voor duurzame energie. De ontwikkelingen volgen elkaar op. Denk aan dakpannen met geïntegreerde zonnecellen, grote organisaties zoals de NS die volledig duurzame energie afnemen waardoor leveranciers windmolenparken bijbouwen en duurzame energie wordt in toenemende mate decentraal opgewekt. Het merendeel van de bevolking is het met elkaar eens: we moeten op naar een volledige duurzame productie van energie. De grote vraag is: hoe ziet de toekomst van duurzame energie eruit?

Vooralsnog is de productie van duurzame energie niet constant. Waait de wind op volle kracht en schijnt de zon volop dan is er veel aanbod van duurzame energie en daalt de energieprijs. Is het windstil of is de zon onder dan is de situatie anders. Kolencentrales worden bijvoorbeeld geactiveerd om als een gek bij te produceren en te voldoen aan de totale energievraag waardoor de prijzen stijgen. Deze taferelen met fluctuerende energieprijzen doen zich met name voor op het moment dat alle energie in Nederland grotendeels afkomstig is van duurzame bronnen, wat nu nog niet het geval is. Door de schommelingen in de groene en grijze energieproductie ontstaan dus ook schommelingen in de energieprijs. Hoe we die kunnen stabiliseren en hoe we naar een volledig duurzame energiemarkt gaan, zijn belangrijke vraagstukken voor de energie van de toekomst. Demand response en opslag van energie spelen hier mogelijk een grote rol in.

Demand response

Demand response houdt in dat consumenten en bedrijven volop energie verbruiken als de windmolens of zonnepanelen overuren maken door gunstige weersomstandigheden. In deze situatie is er veel aanbod en veel vraag naar duurzame energie; goed voor een stabiele energieprijs dus. Minder gunstige weersomstandigheden voor de productie van duurzame energie zorgt voor een lager aanbod en om in deze situatie de energieprijs stabiel te houden, moet de vraag ook lager zijn. Dus kunnen bedrijven bepaalde processen uitstellen, zoals het opladen van elektrische bedrijfswagens, en consumenten bijvoorbeeld hun was draaien op het moment dat er weer veel aanbod van duurzame energie is. Energie opslaan en gebruiken op het moment dat de energieprijs hoog is, valt ook onder demand response. Voordat bedrijven geprikkeld worden om hier aan mee te doen moeten grote hoeveelheden duurzame energie geproduceerd worden waardoor de energieprijs daadwerkelijk fluctueert. Daarnaast is demand response met name interessant voor bedrijven die voor bepaalde processen niet afhankelijk zijn van werknemers en in de mogelijkheid zijn om processen te pauzeren.

Opslag van duurzame energie

Opslag van duurzame energie is uitermate belangrijk om de energieprijs te stabiliseren. Zowel voor decentraal duurzaam opgewekte energie als energie geproduceerd op grote schaal. De opgeslagen energie kan ingezet worden als er minder productie is door weinig wind of zon waardoor het uiteindelijk niet meer nodig is om bij te produceren met kolencentrales. Zoals je ziet gaan opslag en demand response hand in hand. Momenteel bestaat er alleen geen techniek om energie op grootschalig niveau op te slaan. Wel worden al verschillende succesvolle proeven met opslag uitgevoerd bij huishoudens die decentraal energie opwekken. Is die mogelijkheid er eenmaal ook voor grootschalige opslag dan is de energieprijs minder onderhevig aan de disbalans in de productie van duurzame energie.

Geef een reactie

×