COVID-19 en de effecten ervan op het milieu

Terwijl SARS-CoV-2, de nieuwe coronavirus-pathogeen die de ziekte COVID-19 veroorzaakt, de wereld rondschiet, hebben sociale afstandsmaten merkbare gevolgen voor het milieu. Dientengevolge ervaren zowel het behoud als het herstel van de milieukwaliteit een nieuwe norm terwijl de pandemie voortduurt.

Coronavirus en aan klimaatverandering gerelateerd behoud

COVID-19 heeft het bewustzijn van natuurbehoud vergroot. Zoals Scientific American heeft aangehaald, zorgde de handel in wilde dieren voor extra bekendheid toen de CDC het nieuws brak van een zoönotisch pathogeen dat van dieren op mensen springt en de huidige pandemie veroorzaakt. Ten tweede, toen de American Veterinary Medical Association de positieve aanwezigheid van COVID-19 in huisdieren aankondigde, zagen dierentuinen en BioTechniques Journal eveneens dieren in gevangenschap positief testen met het nieuwe coronavirus. Dit veroorzaakte grote bezorgdheid bij bronnen zoals UNESCO, Time, Nature en Smithsonian Magazine over de toekomstige veiligheid van reeds bedreigde soorten, zoals de mensapen die op mensen lijken. Bovendien heeft National Geographic alarm geslagen over de verspreiding van stroperij in natuurreservaten, omdat boswachters en keepers zichzelf geïsoleerd hebben.

Als de klimaatverandering onverminderd doorgaat, kunnen toekomstige uitbraken van zoönosen de norm worden, aldus Conservation International en de School of Public Health van de Harvard University. Aangezien gezonde dieren die in gezonde ecosystemen leven robuust genoeg zijn om ziekten te weerstaan, kunnen we door het minimaliseren van klimaatverandering en het beschermen van habitats toekomstige pandemieën voorkomen.

Sociale afstand heeft de luchtkwaliteit verbeterd

De COVID-19-crisis heeft de activiteiten stilgelegd. Afsluitingen en oproepen tot opvang ter plaatse hebben gesloten scholen en niet-essentiële bedrijven. Minimale activiteit van industriële sites, fabrieken en bouwsectoren heeft de risico’s voor het ontsnappen van gifstoffen geminimaliseerd, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Reisverboden hebben eveneens beperkte internationale vluchten. Geannuleerde conferenties, festivals, concerten en andere openbare evenementen hebben de belangstelling voor toerisme verminderd, meldt de US Travel Association. Het aantal rijders van luchtvaartmaatschappijen is ingezakt en luchthavens zijn zo goed als leeg in de nasleep van 2001 na de aanslagen van 9/11. Als zodanig zijn de luchtvaartemissies – die in 2018 goed waren voor 2,4% van de wereldwijde CO2-emissies, volgens het Environmental and Energy Study Institute (EESI) – aanzienlijk gedaald.

Toch zegt de EPA dat voertuigactiviteit meer bijdraagt ​​aan de uitstoot van broeikasgassen dan luchtvaartmaatschappijen. Momenteel pendelen minder mensen, niet alleen in de grote steden, maar over de hele wereld. Het verkeer concentreert zich tegenwoordig voornamelijk op de onmiddellijke levering van huishoudens aan winkels in de buurt, het transport van bevoorradingsvervoer naar detailhandelaars of groothandelaren, plus woon-werkverkeer door mensen in essentiële industrieën.

Zowel Traffic Technology Today als The Guardian hebben het verminderde verkeer in het Verenigd Koninkrijk onder de aandacht gebracht, dat met 73% is gedaald ’tot niveaus die sinds 1955 niet meer worden gezien’. En over de Atlantische Oceaan is het Canadese verkeer ook afgenomen, onthulde GEOTAB. Wat de Verenigde Staten betreft, niet alleen is het reizen over de weg afgenomen, maar is de congestie vrijwel verdwenen, zegt VentureBeat, Next City en USA Today. De afname van congestie is van cruciaal belang, aangezien stilstaande voertuigen meer vervuiling veroorzaken.

Met aanzienlijk minder voertuigbewegingen is de luchtkwaliteit met grote sprongen verbeterd. Talrijke bronnen hebben besproken hoe de luchtkwaliteitsindices van de grootste stedelijke gebieden ter wereld aanzienlijk zijn verbeterd sinds de strikte vergrendeling van het coronavirus. Zelfs NASA-satellieten uit de ruimte laten de aanzienlijke vermindering van luchtverontreinigende stoffen zien, wat de waarneming van EcoWatch ondersteunt dat de nieuwe pandemie van het coronavirus de zilveren bekleding van verminderde luchtverontreiniging heeft opgeleverd.

The Guardian voegde toe: “In China, ’s werelds grootste koolstofbron, daalde de uitstoot tussen begin februari en half maart met ongeveer 18% – een daling van 250 miljoen ton, wat overeenkomt met meer dan de helft van de jaarlijkse productie van het VK. Europa zal naar verwachting een reductie zien van ongeveer 390 miljoen ton. Significante dalingen zijn ook te verwachten in de VS, waar het personenautoverkeer – de belangrijkste CO2-bron – met bijna 40% is gedaald. Zelfs als we uitgaan van een bounceback zodra de lockdown is opgeheven, zal de planeet naar verwachting de eerste wereldwijde emissie zien dalen sinds de financiële crisis van 2008-9. ”

Verminderde CO2-uitstoot en opwarming van de aarde

Vorige week publiceerde Carbon Brief (CB) dat de COVID-19-pandemie het energieverbruik wereldwijd heeft verstoord, waardoor de CO2-uitstoot met naar schatting 5% van het wereldtotaal van 2019 zou kunnen verminderen. Dat betekent dat de coronaviruscrisis tot dusver ‘de grootste jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot in 2020 ooit heeft veroorzaakt’, meer dan tijdens enige eerdere economische crisis of oorlogsperiode. ‘ Hoewel dit bemoedigend nieuws is, zeggen experts dat het nog steeds niet geschikt is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen om te voorkomen dat de opwarming van de aarde boven de 1,5 graden Celsius komt.

Wat gebeurt er met het klimaatveranderingsbeleid tijdens de coronaviruspandemie?

COVID-19 zou toekomstige pandemieën kunnen voorspellen, vooral als de opwarming van de aarde onbekende ziekten veroorzaakt die in ijs vastzitten, veroorzaakt. Ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde en de klimaatverandering de gezondheid van onze planeet niet verstoren, is nog steeds van het grootste belang. Green Tech Media benadrukte dit door te zeggen: “De klimaatverandering hield niet op toen de wereld haar aandacht richtte op de bestrijding van het coronavirus.” Het klimaatactivisme zet zich door, ondanks annuleringen van grote aan klimaatverandering gerelateerde toppen, onderhandelingen en conferentiebijeenkomsten.

Niet alle belangenbehartiging in deze periode is verloren gegaan. Optimisme omschrijft deze economische stimuleringsmaatregelen als nuttige duwtjes in de rug voor het klimaatbeleid en de sector hernieuwbare energiebronnen om ten goede te evolueren. Inderdaad, Clean Energy Wire stelt dat deze federaal gesteunde stimuleringspakketten kunnen worden benut om investeringsmogelijkheden te bieden in zowel de infrastructuur die de uitstoot kan verminderen als in schone technologieën. Science Alert stelt bovendien: “het coronavirus heeft nieuwe gewoonten om thuis te werken geforceerd die woon-werkverkeer beperken, en een bredere acceptatie van online vergaderingen om de behoefte aan langeafstandsvluchten te verminderen. Dit verhoogt het vooruitzicht van emissiereductie op lange termijn als dit nieuwe werkgedrag blijft bestaan ​​na de huidige wereldwijde noodsituatie. ”

Geef een reactie

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday