Waarom OUXO niet is aangesloten bij SGZE

OUXO heeft er bewust voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de Stichting Garantiefonds Zonne-Energie (SGZE). In dit artikel leggen we uit waarom we deze keuze hebben gemaakt en waarom je desondanks op onze professionele service en nazorg kunt vertrouwen.

Waarom OUXO is niet aangesloten bij SGZE

Je hebt misschien recentelijk op televisie of radio gehoord over de reclame van de Stichting Garantiefonds Zonne-Energie, oftewel SGZE. Dit garantiefonds biedt onder andere een veilige aanbetaling en opvolging van fabrieksgarantieafspraken. OUXO is sinds 2016 actief in de zonne-energiemarkt en we hebben bewust gekozen om ons niet bij SGZE aan te sluiten. In dit artikel verduidelijken we de reden achter deze beslissing en hoe de dienstverlening van SGZE zich verhoudt tot die van OUXO en wat dit betekent voor jou als klant.

Aanbetalingsgarantie

Een van de garanties van SGZE betreft de aanbetalingsgarantie. Na het accepteren van een offerte voor zonnepanelen doe je normaal gesproken een aanbetaling. Deze aanbetaling is bedoeld omdat OUXO direct alle onderdelen – die bij de zonnepaneleninstallatie horen – inkoopt en dus een eerste investering doet. Wat betekent de aanbetalingsgarantie voor jou als consument?

Met de aanbetalingsgarantie dek je eigenlijk het risico dat je een aanbetaling hebt gedaan en dat de partij tussen de aanbetaling en de installatie failliet gaat. SGZE biedt echter slechts een terugbetaling van 30% (met een maximum van 3.000 euro) van deze aanbetaling. Bij OUXO hoef je helemaal geen aanbetaling te doen.

Fabrieksgarantie

SGZE garandeert ook de opvolging van de fabrieksgarantie mocht de installateur in de tussentijd failliet gaan. Wij werken echter met alle erkende merken en bieden dealer garanties. Hierdoor heb je standaard altijd fabrieksgarantie op jouw zonnepanelensysteem. Mocht OUXO niet meer bestaan, dan kun je rechtstreeks bij de fabrikant terecht en kan een andere dealer de garantiegevallen afhandelen.

Geschillencommissie

Tot slot kun je bij de geschillencommissie van SGZE terecht als er een geschil is tussen jou en de installateur van het zonnepanelensysteem. Hiervoor moet je een schriftelijke aanvraag indienen, aangezien de stichting niet telefonisch bereikbaar is. Bij deze aanvraag moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

 • Een klachtenformulier
 • De koopovereenkomst
 • De orderbevestiging
 • De garantieafspraken
 • Alle communicatie rondom de klacht
 • Het SGZE-certificaat

Wij geven er echter de voorkeur aan om goed bereikbaar te zijn voor onze klanten en uitstekende service te verlenen. Zo staan we dichter bij jou als klant. In geval van geschillen zijn we ook aangesloten bij brancheorganisatie Holland Solar, die bij excessen in de markt kan optreden richting haar leden.

Conclusie

SGZE is een prima fonds voor startende installatiebedrijven, waar de onzekerheden groter zijn. Daarnaast zegt het fonds niets over de kwaliteit van de leverancier. Overigens is het prijskaartje om lid te worden van SGZE niet onaanzienlijk. Bij elke installatie van een zonnepanelensysteem moet de installateur ongeveer 200 euro aan de stichting afdragen. Daarnaast vraagt SGZE een jaarlijkse vergoeding van duizenden euro’s. Hoe deze bijdragen worden beheerd, is niet transparant. Deze kosten worden uiteindelijk via de installateur doorberekend aan de klant.

Als alternatief raden wij aan om een erkende installateur met het InstallQ-keurmerk te kiezen.

FAQ

Energieleveren.nl is een gezamenlijk initiatief van de regionale netbeheerders waar consumenten en bedrijven hun eigen installaties voor het opwekken van energie kunnen aanmelden.

Waarom registreren bij energieleveren.nl?

Er zijn drie redenen om je zonnestroomsysteem te registreren bij energieleveren.nl: Als je op een bepaald moment meer stroom produceert dan verbruikt, lever je deze energie terug aan het elektriciteitsnet. Door je zonnestroomsysteem te registreren bij energieleveren.nl weet je zeker dat de juiste gegevens bekend zijn om te salderen en/of de terugleververgoeding te berekenen.

Dankzij je registratie kan op een nauwkeurige manier bijgehouden worden hoeveel duurzame energie er (decentraal) wordt opgewekt. Door je zonnestroomsystreem te registreren weten de netbeheerders hoeveel stroom er op het elektriciteitsnet komt. Zo kunnen de netbeheerders ervoor zorgen dat het net zo efficiënt en veilig mogelijk functioneert.

Wanneer registreren bij energieleveren.nl?

Is de aansluitcapaciteit van je zonnestroomsysteem groter dan 3×16 ampère? Meld je installatie dan aan vóór je de installatie gaat gebruiken. Is de aansluitwaarde kleiner of gelijk aan 3×16 ampère? Meld het systeem dan binnen een maand na ingebruikname van de installatie aan.

Kies je voor zonnepanelen van OUXO? Dan regelen wij jouw registratie op energieleveren.nl!

Salderen is het wegstrepen van de stroom die je van het net haalt, tegen de stroom die je hebt opgewekt met je zonnepanelen. Dat betekent dat je je energieleverancier alleen betaalt voor je netto verbruik.

De toekomst van de salderingsregeling is een gevoelig onderwerp voor particulieren met zonnepanelen. De terugverdientijd van zonnepanelen zal zonder salderingsregeling veel langer worden. Minister Kamp heeft echter bekend gemaakt dat de huidige salderingsregeling op z’n vroegst in 2020 versoberd zal worden. De verwachting is wel dat de salderingsregeling op termijn zal worden afgeschaft.

Je zonnepanelen wekken soms meer energie op dan dat je zelf verbruikt. Ligt het aantal kWh opgewekte zonnestroom over de periode van een jaar hoger dan het aantal kWh dat je hebt verbruikt? Dan ontvang je over de ‘teveel opgewekte stroom’ een terugleververgoeding van je energieleverancier.

Verbruik je per jaar meer dan dat je zelf opwekt, dan wordt je verbruik op je jaarafrekeningverrekend met de opwekte elektriciteit. Dit heet salderen. De salderingsgrens is het aantal kWh dat je hebt verbruikt. Over de opgewekte stroom die boven de salderingsgrens uitkomt, ontvang je een terugleververgoeding. Die verschilt per energieleverancier en ligt tussen de 0,05 en 0,12 euro per kWh.

Voorwaarden voor teruglevering

Om aanspraak te maken op een terugleververgoeding moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je zonnestroomsysteem moet aangemeld zijn op www.energieleveren.nl
 • Je dient een energiemeter te hebben die teruglevering registreert (deze kun je aanvragen bij de netbeheerder)

Van je energieleverancier ontvang je ieder jaar een jaarafrekening. Om te voorkomen dat je in één keer een groot bedrag moet betalen, worden de verwachte kosten verdeeld over twaalf maanden. Je maandbedrag wordt ook wel termijnbedrag of voorschotbedrag genoemd.

De hoogte van het termijnbedrag is afhankelijk van je historische verbruik en de aansluitcapaciteit. Wil je je termijnbedrag wijzigen, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen op je dak laat leggen, dan kan je dit meestal telefonisch of via de website van je energieleverancier doorgeven. Er gelden per energieleverancier wel verschillende regels, bijvoorbeeld hoeveel procent je nieuwe termijnbedrag mag afwijken van je huidige termijnbedrag, en hoe vaak je je voorschotbedrag mag wijzigen.

Een paar jaar geleden lag de de terugverdientijd van zonnepanelen nog tussen de 10 en 15 jaar. Maar inmiddels zijn de prijzen voor zonnepanelen fors gedaald. Dit heeft onder andere te maken met de sterke concurrentie binnen de zonnepanelenbranche. Er worden steeds meer zonnepanelen geproduceerd tegen steeds lagere prijzen. Dit draagt natuurlijk ook bij aan een kortere terugverdientijd van zonnepanelen!

Bovendien is het mogelijk om de btw op zonnepanelen terug te vragen bij de Belastingdienst; de investering wordt daardoor een stuk lager, wat uiteraard een positieve invloed heeft op de terugverdientijd. Tegenwoordig ligt de terugverdientijd van een gemiddeld systeem van 10 panelen al tussen de 5 en 10 jaar.

Zodra je bij OUXO zonnepanelen hebt gekocht, kun je de btw op aanschaf en montage terugvragen van de Belastingdienst. Bij een zonnestroominstallatie van zes zonnepanelen (1.500Wattpiek) à 3.000 euro krijg je ongeveer 600 euro terug: zo’n 21 procent van jouw investering! Daarmee wordt de terugverdientijd uiteraard ook een stuk korter.

De teruggaveregeling is alleen mogelijk voor particulieren die zich willen laten aanmerken als ondernemer. Dit is een eenmalige administratieve handeling.

Laat ons je btw-teruggave regelen

OUXO kan het hele traject van de btw teruggave voor zonnepanelen voor je uit handen nemen. Dat doen wij nu tijdelijk volledig gratis. Als je gebruik wilt maken van deze service kun je dit formulier invullen en retour zenden naar dit e-mailadres. Per post kan natuurlijk ook! Je vindt ons adres op onze contactpagina.

Voorwaarden btw-teruggave service
Deze service geldt alleen voor klanten die een zonnestroomsysteem bij OUXO hebben aangeschaft. De tijdelijk gratis btw-service aanvraag (formulier) moet uiterlijk één maand na installatie door Zelfstroom zijn ontvangen. De reguliere prijs voor de btw-teruggave service bedraagt € 156,09 (incl. btw).

Als je zonnepanelen op je dak laat plaatsen, is het van groot belang dat je zonnepanelen niet in de schaduw liggen. Met name ‘harde schaduw’, zoals de schaduw van een pijpje, boom of dakkapel, moet voorkomen worden.

Effect van schaduw op zonnepanelen

Ligt een zonnepaneel (deels) in de schaduw, dan wekt het gehele zonnestroomsysteem significant minder stroom op. Zonnepanelen liggen namelijk in serie geschakeld; een serie zonnepanelen wordt een string genoemd. Als één paneel dus minder presteert, dan heeft dit ook invloed op de opbrengst van de andere panelen. Zie het als een ketting die zo sterk is als de zwakste schakel.

Oplossing voor schaduw zonnepanelen

Mocht je een dak hebben dat deels in de schaduw ligt, dan is het in veel gevallen mogelijk om een opstelling te bedenken waarbij de panelen niet in de schaduw komen te liggen.

Een andere oplossing is het gebruik van micro-omvormers, waarbij ieder paneel zijn eigen omvormer heeft en de schaduw dus alleen invloed heeft op individuele panelen, niet op gehele strings.

Het is ook mogelijk om optimizers te gebruiken, die zonnepanelen met een minimale opbrengst afsluiten zodat dit niet ten koste gaat van de opbrengst van het gehele zonnestroomsysteem.

Woon je in een monument en/of een beschermd stadsgezicht? Ook dan is het mogelijk omzonnepanelen op je dak te laten plaatsen. Er gelden echter wel een aantal randvoorwaarden.

Voorwaarden

Om zonnepanelen op een monument te mogen plaatsen, heb je een omgevingsvergunning nodig. Vergunningen kunnen aangevraagd worden bij de gemeente of bij het omgevingsloket. Voor beschermde stads- en dorpsgezichten is soms geen vergunning nodig als de zonnepanelen op het schuine achterdakvlak worden geplaatst. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld vanuit de omgeving en er wordt gekeken naar wat de invloed van de zonnepanelen is op de monumentale waarde van het pand.

Een andere voorwaarde is dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De dakbedekking op monumenten en panden in een beschermd stadsgezicht mag niet veranderd worden. Zonnedakpannen of in het dak geïntegreerde zonnepanelen zijn dus niet mogelijk.

Ook als je dak niet vol op het zuiden ligt, is het interessant om zonnepanelen op je dak te leggen.

De optimale oriëntatie van zonnepanelen

De opbrengst van zonnepanelen is het grootst als ze onder een ideale hellingshoek (35 à 40 graden) op het zuiden gericht liggen. Een zonnepaneel dat in de optimale richting ligt, ontvangt ongeveer duizend zonuren per jaar en produceert daarmee jaarlijks 0,875 kWh per Wattpiek.

Zonnepanelen met een afwijking van 30 graden naar het oosten of westen leveren over het algemeen ook een interessant voordeel op. Ligt je dak op het noorden? Dan is een zonnestroomsysteem meestal onvoordelig, omdat er dan geen sprake is van directe zoninstraling.

Bekijk onderstaande grafiek maar eens wat de richting doet met de opbrengst van een zonnepaneel. 100 procent is uiteraard de meest optimale situatie.

besparing-per-maand

Oriëntatie bepalen

Om te bepalen wat de oriëntatie van je dak is, kun je de bouwtekeningen van het huis controleren; daarop staat altijd een noordpijl. Ook Google Maps biedt uitkomst, of de kompasfunctie op je smartphone. Wanneer je een offerte aanvraagt bij Zelfstroom, zullen wij in ons aanbod uiteraard altijd het meest optimale dakvlak selecteren.

Plat dak

Op een plat dak kan je zonnepanelen in principe in iedere richting en hellingshoek plaatsen. Het is bij een plat dak ook mogelijk om een zogenaamde oost-west opstelling te plaatsen, waarbij een aantal zonnepanelen naar het oosten gericht wordt en een deel naar het westen.

In tegenstelling tot wat de sceptici zeggen, is er in Nederland zeker genoeg zon voor zonnepanelen. De zon schijnt in Nederland gemiddeld 1.500 uur per jaar. Dat betekent dat de opbrengst van zonnepanelen in Nederland ongeveer 1.000 kWh per vierkante meter per jaar is. Bovendien werken zonnepanelen ook bij gewoon daglicht, dus ook als de zon wat minder hard schijnt of achter de wolken verdwenen is, zullen zonnepanelen energie opwekken.

Opbrengst zonne-energie per maand

Zonnepanelen in Nederland wekken de grootste hoeveelheden elektriciteit op in de maanden maart tot en met oktober. De zomer zorgt voor een piek in de opbrengst, maar ook in de winter leveren zonnepanelen nog energie.

Verschil westen en oosten van Nederland

De zon-instraling is in het westen van Nederland hoger dan in het oosten. Woon je in het westen, dan zullen je zonnepanelen dus een iets hogere opbrengst hebben.

opbrengst_zonnepanelen_kaart-423x480

Direct je offerte aanvragen?

Vul onderstaand formulier in en ontvang je offerte binnen 24 uur.

  Je naam

  Email

  Telefoonnummer

  Adresgegevens

  Postcode

  Woonplaats

  Over welke producten wil je informatie?

  Overige informatie