Proefproject met thuisbatterijen van start in Heerhugowaard

BAM Wonen is een proefproject gestart met de installatie van vijf thuisbatterijen in Nul-op-de-Meter (NOM)-woningen in Heerhugowaard. De jaren ’70-wijk waar de woningen van Woonwaard staan, is eerder door BAM gerenoveerd naar Nul-op-de-Meter.

In november vorig jaar ontvingen de bewoners in Heerhugowaard een oproep om deel te nemen aan een pilot voor de thuisbatterij. Vijftien bewoners gaven aan deel te willen nemen, waarvan vijf zijn uitgekozen. Bij de keuze is gekeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van het type huishoudens in de wijk, waardoor het eventuele verschil in energiegebruik goed in kaart kan worden gebracht. Naast de data die wordt gemeten, is er ook aandacht voor de ervaringen van de bewoners. Hoe bevalt het, waar lopen ze tegen aan en welke vragen zijn er? Het proefproject heeft een looptijd van twee jaar en de eerste resultaten worden over om en nabij een half jaar verwacht.

Opgewekte energie slimmer gebruiken

Bij een aardgasloze wijk met energieneutrale huizen zoals NOM-woningen is sprake van pieken en dalen in de stroom van elektriciteit. In de winter is de vraag naar stroom groot terwijl in de zomer juist een overschot aan energie wordt opgewekt. De overtollige energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen wordt teruggeleverd aan het net. Het grootschalig opwekken van energie zorgt voor extra belasting op het energienetwerk. Met de thuisbatterij ondervangt BAM dit probleem gedeeltelijk. De opslag resulteert in een lagere belasting van het energienetwerk, wat het voor de netbeheerder eventueel mogelijk maakt kostbare investeringen, ten behoeve van de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, te minimaliseren.

De ontwikkeling van deze batterij is het resultaat van het REnnovates programma. REnnovates is een onderzoek- en innovatieproject dat is geïnitieerd door BAM en negen Europese consortiumpartners. In dat kader ontwikkelen BAM en met zijn partners concepten die verder gaan dan het renoveren van individuele woningen en bijdragen aan de slimme wijk.

Geef een reactie

×