Nederlander wil natuurvriendelijker landbouw

Een meerderheid van 59% van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden. Dat blijkt uit een door Motivaction uitgevoerd publieksonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming vindt dat de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar natuurvriendelijke landbouw prominent onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moet zijn.

Tijdens de Conferentie Succesvol boeren met natuur van BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming presenteerde Vogelbescherming een onderzoek waaruit blijkt dat 55% van de Nederlanders zich zorgen maakt over natuur en landschap in het Nederlandse boerenland. Slechts 16% geeft aan zich daar nooit zorgen over te maken. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden.

Boeren belonen voor natuurprestaties

Van de respondenten geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Vogelbescherming vindt dat uit de cijfers blijkt dat er brede steun in de maatschappij is voor een transitie in de landbouw. Een verandering van een landbouw die hoofdzakelijk gericht is op productie, naar een landbouw waarbij veel meer rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Deze verandering in de landbouw zou in de ogen van de organisatie een belangrijk onderdeel moeten vormen van het nieuwe regeringsbeleid, anders zullen vogels als de grutto uit ons land verdwijnen.

Geef een reactie

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday