Hoe het milieubeleid in 2018 onder Trump is veranderd

Het lijdt geen twijfel dat president Trump het milieubeleid sinds zijn ambtsaanvaarding aanzienlijk heeft veranderd, wat tot veel publieke verontwaardiging heeft geleid. De beslissingen van de huidige regering hebben alles beïnvloed, van het terugdraaien op het beleid van de voormalige presidenten Barack Obama en Bill Clinton tot het verlagen van de financiering voor verschillende milieu- en wetenschappelijke programma’s. Met zoveel te volgen, hier is een overzicht van de milieuactie van de Trump-regering in 2018 en hoe deze de planeet heeft beïnvloed.

EPA maakt giftige luchtvervuilingsregels los

Een Clinton-tijdperk beleid dat bekend staat als “once in, always in” of OIAI was een poging om de gevaarlijke luchtvervuiling door industriële bronnen permanent te verminderen. De wet vereiste grote bronnen van vervuiling om hun processen te hervormen en hun emissies terug te brengen tot lagere niveaus die werden bepaald door branchegenoten. Dit stond bekend als Maximum Achievable Control Technology of MACT, standards.

Advocaten van de industrie hebben lang geargumenteerd dat het elimineren van OIAI bedrijven een sterkere stimulans zou geven om emissies te verminderen, en in een korte juridische memo sloot de EPA van Trump abrupt OIAI aan het begin van 2018.

NASA klimaatmonitoringprogramma gesneden

In mei eindigde de Trump-administratie het CO2-monitoringsysteem (CMS) van NASA, dat een poging was om de monitoring van de wereldwijde koolstofemissies te verbeteren. Het programma kostte $ 10 miljoen per jaar, maar een uitgavenovereenkomst van maart 2018 omvatte geen financiering voor het programma.

CMS-ondersteund werk was relevant voor de Overeenkomst van Parijs omdat het verifieerde of andere landen hun toezeggingen nakwamen om de koolstofemissies te verminderen. Maar de Trump-administratie heeft die overeenkomst verworpen en werkt het NASA klimaatwetenschappelijk programma aan het afbouwen.

Terugdraaien voorgesteld voor regels voor bedreigde soorten

Deze zomer stelde de regering van Trump voor om een ​​aantal belangrijke wijzigingen aan te brengen in de 1973 Thundered Species Act, inclusief het afschaffen van een regel die verbiedt te verwijzen naar de economische gevolgen van het in de lijst opnemen van een bedreigde soort.

De veranderingen laten nog steeds toe dat bepalingen worden gebaseerd op biologische overwegingen, en ze zouden toezichthouders ook meer vrijheid geven, zodat ze kunnen vermijden kritieke leefgebieden aan te wijzen voor bedreigde diersoorten.

Verandering brandstofverbruiksregeling

Een van de kenmerkende beleidsmaatregelen op het gebied van klimaatverandering van president Obama was een plan om de normen voor voertuigkilometers voor auto’s die in het volgende decennium werden gemaakt, te verhogen. De regering van Trump ontmantelt het plan echter, maar niet volledig.

Het plan van president Obama vereiste lichte auto’s gemaakt na 2012 om bijna 54 mijl per gallon te produceren tegen 2025, met de hoop dat de nieuwe efficiëntienormen miljarden vaten olie zouden besparen. Echter, president Trump heeft mijlen doelen van 34 mijl per gallon omdat sommige autofabrikanten geloven dat iets meer dan dat te moeilijk zou zijn om te bereiken.

Methaanregels ingetrokken

Nog een terugval van het klimaatveranderingsbeleid van Obama, de EPA van Trump verlaagde de vereisten voor olie- en gasbedrijven om de uitstoot van methaan uit bronnen te controleren. Sommigen in de industrie hadden geklaagd dat de Obama-regels te zwaar waren en een “recordhoudende nachtmerrie” die onmogelijk uit te voeren was.

Toen de EPA deze nieuwe regel aankondigde, diende de procureur-generaal in Californië en New Mexico een rechtszaak in om de verandering aan te vechten.

EPA herzieningspanel luchtvervuiling ontbonden

Het Particulate Matter Review Panel – gemaakt van wetenschappers die experts zijn in de gezondheidsgevaren van roet – heeft de EPA de afgelopen jaren geadviseerd over veilige niveaus van luchtvervuiling. Ze zullen echter niet meer voldoen aan de start in 2019, maar ze hebben niet onthuld waarom.

Conserveringsgroepen zijn van mening dat het elimineren van het panel het gemakkelijker zal maken vervuilingsnormen terug te draaien, maar ze hadden ook geklaagd dat het panel niet robuust genoeg was om de volksgezondheid te beschermen.

Plastic opruimingsrekening op zee

In oktober ondertekende president Trump wetgeving om de inspanningen om plastic afval van de oceanen in de wereld op te ruimen, te verbeteren. Hij riep ook naties zoals China en Japan om de oceanen als stortplaatsen te gebruiken en zei dat hij tijdens zijn voorzitterschap alles zal doen om hen te stoppen.

De wet is aangenomen met tweeledige steun en heeft de Marine Debris Act van de National Oceanic and Atmospheric Administration gewijzigd. Het financierde ook het programma tot 2022.

Arctisch offshore boren goedgekeurd

Eerder dit jaar reikte het Bureau of Ocean Energy Management Hilcorp een voorwaardelijke gebruiksvergunning uit voor zijn Liberty-project en ze zullen gaan boren vanaf een kunstmatig eiland in de Beaufortzee. De federaal gecontroleerde wateren van het arctische gebied van de VS zijn na jarenlange discussies over de risico’s en voordelen vrijgemaakt voor olie- en gasproductiebronnen.

Kolencentrale rollback

In 2015 heeft de regering-Obama een regel aangenomen die de vervuiling door koolstofdioxide door toekomstige elektriciteitscentrales beperkt. De energiesector had kritiek op de regel en zei dat de technologie onbewezen was en dat de benodigde apparatuur extreem duur was.

Dus, eerder deze maand, heeft de regering Trump de klimaatregel teruggedraaid door een aantal beperkingen op de uitstoot van broeikasgassen door kolencentrales op te heffen.

Het doel is om de bouw van nieuwe kolencentrales aan te sporen en de Amerikaanse energieleveranciers te ontlasten van buitensporige lasten.

Via National Geographic

Geef een reactie

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday