De nieuwe Chinese revolutie: hernieuwbare energie

China gaat tot 2020 360 miljard dollar in hernieuwbare energie investeren en het schrapt plannen voor de bouw van 85 kolencentrales. In maart rapporteerden de Chinese autoriteiten dat het land voorloopt op de officiële doelstellingen voor energie-efficiency, koolstofintensiteit en het aandeel schone energiebronnen. En afgelopen maand presenteerde de Chinese Energie Administratie nieuwe maatregelen om de afhankelijkheid van kolen te reduceren.

Maar investeren in hernieuwbare energie en het afbouwen van kolen is niet het enige wat het land doet. China is tegelijk verantwoordelijk voor een groter aandeel in de mondiale vraag naar energie. En haar beleid heeft invloed op een betere energie-efficiency in woningen, fabrieken en kantoren en een lagere vraag naar energie in het transport.

Volgens Beyond the Supercycle: How Technology Is Reshaping Resources, een nieuw rapport van het McKinsey Global Institute (MGI), vertragen deze trends de groei van de primaire energiebehoefte. Wanneer een snelle toepassing van nieuwe technologieën doorzet zou die behoefte na 2025 kunnen gaan afnemen. En met een minder intensief energiegebruik en een grotere efficiency zou de energieproductiviteit in de wereldeconomie de komende twee decennia met 40% tot 70% kunnen groeien.

China op kop

Terwijl de mondiale groei in energiebehoefte vertraagt groeit het Chinese aandeel in die behoefte. Tegen 2035 kan China verantwoordelijk zijn voor 28% van de primaire energiebehoefte van de wereld, tegen momenteel 23%, waar de Verenigde Staten tegen 2035 verantwoordelijk zou kunnen zijn voor slechts 12%, tegen de huidige 16%.

China heeft al een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het reduceren van de intensiteit van zijn gebruik van grondstoffen: tussen 1980 en 2010 werd zijn economie 18 maal groter, maar de energieconsumptie slechts 5 maal. Volgens data van de Wereldbank weerspiegelt dat een afname van 70% in energie-intensiteit per eenheid bbp.

In zijn 13e vijfjarenplan wil de Chinese regering de energie-intensiteit tot 2020 met in totaal 15% reduceren. Ze is al goed op weg om dit doel te bereiken. Bij het Nationaal Volkscongres eerder dit jaar rapporteerde de Chinese premier Li Keqiang dat de Chinese energie-intensiteit alleen al afgelopen jaar met 5% gedaald is.

Investeringen groter dan VS en EU samen

Hernieuwbare energie is één reden voor China’s dalende grondstoffengebruik. Omdat het hoopt op dit gebied mondiaal leider te worden investeert China in eigen land jaarlijks al meer dan 100 miljard in hernieuwbare energie. Dat is het dubbele van de Amerikaanse investeringen in binnenlandse hernieuwbare energie en meer dan de investeringen van de Verenigde Staten en de Europese Unie samen.

Daarbij investeert China ook nog eens 32 miljard dollar – meer dan elk ander land – in hernieuwbare energie in het buitenland. De Chinese State Grid Corporation heeft plannen om een energienet te ontwikkelen met windturbines en zonnecollectoren over de hele wereld. Er wordt geschat dat Chinese producenten van zonnepanelen een kostenvoordeel van 20% boven hun Amerikaanse collega’s hebben, dankzij schaalvoordelen en meer geavanceerde aanvoerlijnen. En Chinese windturbineproducenten, die geleidelijk hun technologische achterstand hebben weggewerkt, zijn nu verantwoordelijk voor meer dan 90% van de Chinese binnenlandse markt, van slechts 25% in 2002.

Voorbeeld voor ontwikkelingslanden

Deze trends suggereren dat China een grote bron van zowel energiebehoefte als baanbrekende technologie zal worden. De Chinese ervaringen in het reduceren van energie-intensiteit kunnen als routekaart voor ontwikkelingslanden dienen. En zijn investeringen in hernieuwbare energie in eigen land en daarbuiten kunnen leiden tot verdere technologische doorbraken die de kosten voor consumenten overal ter wereld kunnen drukken.

Maar China zal ook met uitdagingen te maken krijgen. Zijn economie is nog steeds zeer afhankelijk van kolen. Dat brengt aanzienlijke kosten mee om zijn capaciteit naar andere hulpbronnen zoals gas en hernieuwbare energie te verleggen.

Bovendien heeft de constructie van zonnepanelen en windmolenparken de modernisering van zijn energienet ingehaald met veel verspilling als gevolg. En de Chinese producenten voelen, net zoals de meeste andere producenten elders, een steeds grotere druk om de kosten te reduceren en efficiency te verbeteren om te compenseren voor een lagere groei van de mondiale vraag.

Maar de snelheid waarmee China haar energie verschoont en de schaal waarop dat gebeurt zorgen er voor dat China bepalend wordt voor de wereldwijde revolutie in duurzame energie.

Geef een reactie

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday