Het roer moet snel om in de voedselproductie

Hoe kunnen we de groeiende wereldbevolking voeden? Een prangende vraag met de groei van 7 naar 10 miljard mensen in 2050 in het verschiet en steeds meer signalen dat de huidige productie- en consumptiewijze spaak loopt. De FAO heeft er een nieuw rapport aan gewijd. Door de groeiende druk op de natuur, sociale ongelijkheid en klimaatverandering zijn onze voedselsystemen in gevaar. Dat schrijft Bavo van den Idsert, directeur van Bionext.

De oogstonzekerheid door klimaatverandering neemt toe, de opbrengstgroei in de reguliere landbouw stagneert, er vindt op grote schaal afbraak plaats van vruchtbare landbouwgronden en de biodiversiteit holt achteruit. Tijd voor actie en een totale omslag in denken en doen.

De FAO stelt dat er een oplossing is in de vorm van duurzame landbouw. De natuurinclusieve (lees: biologische) landbouw lost veel problemen op, maar zal snel massaal omarmd moeten worden. Business-as-usual is geen optie,’ volgens het FAO rapport. ‘Want landbouw die massale ontbossing, watergebrek, uitputting van de bodem en hoge CO2-uitstoot veroorzaakt, leidt niet tot voedselproductie voor de lange termijn.’ Volgens de FAO is het ook van groot belang dat boeren een betere inkomenspositie krijgen, met name in de derde wereld, en dat de landbouwsector beter bestand is tegen de klimaatverandering.

Naast de voedselzekerheid op lange termijn, behoud van biodiversiteit, schoon water en eerlijke ketens is er nog een belangrijke reden om over te schakelen op natuurinclusieve biologische landbouw: onze gezondheid. Recent onderzoek toont aan dat de gehalten aan vitaminen en mineralen in vollegrondsgroenten sterk is teruggelopen in de laatste twintig jaar, soms met meer dan 50%. Paul Blokker van de Vereniging tot behoud van boer en milieu, luidde begin deze week de noodklok in De Telegraaf. Samen met een aantal andere organisaties wijst hij het overdadig injecteren van mest en de afname van het bodemleven aan als oorzaak van de vermindering van vitaminen en mineralen in vollegrondsgroenten. Hij koppelt deze vermindering aan het hoge percentage mensen dat kanker krijgt in Nederland en de sterke stijging van obesitas en diabetes 2.

En zo stijgen de gezondheidskosten door naar 95 miljard euro per jaar, meer dan 15% van de totale overheidsbegroting. Massale omschakeling naar natuurinclusieve biologische landbouw kan ook hier een antwoord geven, omdat de bodem en de bodemvruchtbaarheid centraal staan in de biologische landbouw. Een mooi onderwerp voor de formatie van het nieuwe kabinet om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen en de torenhoge kosten voor de gezondheidszorg te verlagen in plaats van nog verder op te laten lopen.

Geef een reactie

×