Rabobank komt als eerste bank met GroenHypotheek

Kopers van een energiezuinige nieuwbouwwoning met een Groenverklaring komen nu in aanmerking voor een Rabo GroenHypotheek. Hiermee profiteren zij van aantrekkelijke korting op de hypotheekrente van een hypothecaire lening tot maximaal € 150.000. Met de Rabo GroenHypotheek wil de Rabobank de verduurzaming van de woningen significant versnellen.

In het Energieakkoord is vastgelegd dat alle woningen in ons land vanaf 2050 energieneutraal moeten zijn. Dat betekent dat een huis minimaal zoveel energie opwekt als het verbruikt. Om die doelstelling te halen, moeten alle nieuwbouwwoningen nu al zeer energiezuinig gebouwd worden. De Rabobank vindt het logisch dat ze hier een actieve bijdrage aan levert, zoals ook beschreven in haar eigen klimaatstatement.

Elze Vonk, Hoofd Financieren en Verzekeren Particulieren bij de Rabobank: ‘We zijn een van de grootste hypotheekverstrekkers en als maatschappelijke bank willen we investeren in een beter klimaat. Woningen zijn verantwoordelijk voor 15% van de Nederlandse CO2 uitstoot. Verduurzaming van de woningvoorraad is nodig en met de de introductie van de Rabo GroenHypotheek dragen wij daar substantieel aan bij. Ik ben trots dat wij als eerste bank ons hypothekenassortiment uitbreiden met deze groene hypotheek.

Bouweisen die vanaf 2020 gelden, stellen dat alle nieuwbouwwoningen dan nagenoeg energieneutraal moeten zijn. De Rabo GroenHypotheek stimuleert klanten om nu al te kiezen voor een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning door ze een rentekorting te geven. Een energiezuinige woning biedt wooncomfort, draagt bij aan een beter milieu en heeft een lagere energierekening. Daarnaast is de waarde hoger en toekomstvast. Voordeel voor de Rabobank is dat energiezuinige woningen couranter zijn en daarmee een kleiner risico vormen. Voor deze eerste tranche groene hypotheken heeft de Rabobank een bedrag van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. We monitoren de voortgang en evalueren op maandbasis de resultaten om te leren van deze eerste tranche. De ambitie is om deze start duurzaam door te zetten.’

Vonk voegt toe: ‘Ook voor bezitters van een bestaande woning hebben we verschillende opties om ze te stimuleren hun huis energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld met onze tientallen Slim Verbouwen bijeenkomsten door het hele land waarbij we particuliere klanten samenbrengen met ondernemers die kennis hebben van duurzaam wonen en (ver)bouwen.’

De Rabo GroenHypotheek is bestemd voor klanten die een duurzame nieuwbouwwoning kopen. Voor de woning dient een Groenverklaring te zijn afgegeven waarbij de woning voldoet aan de Regeling Groenprojecten. Met een Rabo GroenHypotheek krijgt de klant een aantrekkelijke rentekorting op een hypotheekbedrag van maximaal € 150.000. Een Rabo GroenHypotheek bestaat uit een annuïteitenhypotheek met een looptijd van maximaal 30 jaar en een rentevaste periode van 10 jaar. De rentekorting geldt gedurende deze rentevaste periode van tien jaar. Daarna vervalt de rentekorting.

In het register groenverklaringen (www.registergroenverklaringen.nl) zijn alle projecten opgenomen die aan de voorwaarden van de regeling groenprojecten voldoen. Klanten kunnen in dit register zien of hun nieuwbouwproject in aanmerking komt voor de Rabo GroenHypotheek.

Kijk hier voor meer informatie over de Groenverklaring

Geef een reactie

×