Opnieuw veel projecten duurzame energie voor SDE+

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt goed. In de tweede en laatste ronde van de SDE+ in 2016 zijn 4.726 aanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal € 11,5 miljard. Het beschikbare budget van € 5 miljard is daarmee meer dan twee keer overtekend.

Minister Kamp: ‘Om de overgang naar een CO2-arme samenleving te kunnen maken stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland via de regeling SDE+. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en creëert nieuwe economische kansen. Het grote aantal aanvragen voor de SDE+ regeling is een goed teken. Het duidt er op dat er voldoende projecten zijn om de energietransitie door te zetten. Hiermee blijven ook de afspraken uit het Energieakkoord van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 binnen bereik.’

Aangevraagde projecten binnen SDE+

De populariteit voor de aanvraag van subsidie binnen de SDE+ regeling voor zonprojecten is hoog. Dit najaar zijn 4.458 aanvragen binnengekomen. Daarnaast zijn aanvragen ingediend voor geothermie, wind op land, waterkracht, biomassa warmte en de bij- en meestook van biomassa.

De projecten worden zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid. Voor bij- en meestook van biomassa kunnen niet alle aanvragen toegewezen worden, vanwege het maximum van 25 PJ dat hiervoor is afgesproken in het Energieakkoord. Begin volgend jaar zal bekend gemaakt worden welke projecten een subsidietoekenning hebben ontvangen.

In 2016 is binnen de regeling SDE+ met de voorjaarsronde en de najaarsronde in totaal 9 miljard euro beschikbaar gesteld voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is exclusief het budget voor wind op zee (windenergiegebied Borssele). De SDE+-subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van maximaal 15 jaar. De hoogte van het beschikbare SDE+ budget voor 2017 zal dit jaar nog bekend gemaakt worden.

Geef een reactie

×