Nederland loopt achter bij energieopslag

De potentie van energieopslag wordt in Nederland onvoldoende benut. Nederland loopt dan ook achter bij andere Europese landen en laat daardoor kansen voor een duurzamer, betaalbaarder en betrouwbaarder energiesysteem aan zich voorbij gaan. Snelle actie van overheid en bedrijfsleven kan weer tot een voorsprong leiden, maar dan moeten enkele tientallen belemmeringen worden weggenomen. Dit blijkt uit het Nationaal Actieplan Energieopslag.

Opslag van energie is een onmisbare technologie die het energiesysteem in Nederland kan verduurzamen en tegelijk betrouwbaar en betaalbaar maakt. Het is duurzaam omdat het onnodig afschakelen van duurzame energieopwekking voorkomt. Het is betrouwbaar omdat het verschillen in vraag en aanbod kan overbruggen en betaalbaar omdat het prijspieken dempt. Innovatie in energieopslagtechnologie blijft noodzakelijk om de kostprijs van energieopslag nog verder omlaag te krijgen. Daarvoor zijn onderzoek, ontwikkeling en grootschalige demonstratieprojecten van energieopslag noodzakelijk. Dat stelt het Nationaal Actieplan Energieopslag. Een beter ontwerp van de energiemarkten kan ook helpen om de potentie van energieopslag ten volle te ontsluiten. Het actieplan geeft een overzicht van belemmeringen in de huidige markt en biedt oplossingsrichtingen om de ontwikkeling en implementatie van energieopslag te versnellen.

Visie ontbreekt

“In Nederland ontbreekt de toekomstvisie voor opslag van energie”, aldus Jillis Raadschelders, voorzitter Energy Storage NL. “In ons actieplan hebben we dertig belemmeringen aangegeven. Omdat opslag nog onvoldoende wordt gezien als bron van flexibiliteit, moet deze technologie vanuit de overheid gestimuleerd worden. Hiermee wordt ook een flinke impuls gegeven aan de groene groei van werkgelegenheid zoals die in het Energieakkoord is voorzien.”

“Een belangrijke belemmering is de huidige wet- en regelgeving”, aldus Peter Bongaerts, directeur Beleid bij FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. “Neem bijvoorbeeld de dubbele energiebelasting die de gebruiker van energieopslag betaalt bij het opslaan van energie.”

Energieopslag gaat exponentieel groeien

De technologie- en energiebedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen, verenigd in Energy Storage NL, roepen op tot vaart maken. Grootschalige energieopslag staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Op internationaal vlak is de algemene verwachting dat opslag van energie exponentieel zal toenemen. “Door nu actie te ondernemen, maken we optimaal gebruik van de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en zijn marktpartijen in staat om te concurreren op internationaal niveau”, aldus Peter Bongaerts.

“De variabele hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen zal verder toenemen. Als we niets aan opslag doen zal er op een zeker moment tussen de seizoenen een onbalans ontstaan. We moeten liever gisteren dan vandaag tot actie overgaan. Dit actieplan geeft een duidelijke prioritering in en invulling van stappen naar een betaalbaarder, betrouwbaarder en duurzamer energiesysteem”, aldus Jillis Raadschelders.

Geef een reactie

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday